Základní funkce státu

a) ROZHODČÍ

Stát dbá na to, aby svoboda a právo občana byly ohraničeny pouze svobodou a právy jiného občana

Právo či svoboda občana či skupiny občanů nemohou být omezeny ani v zájmu většiny, pokud nedochází k ohrožení práv či svobod jiného občana. Stát neorganizuje život občanům, nepodporuje či nepotlačuje nějaké jednání občana, aniž by k této činnosti byl donucen v zájmu ochrany svobod či práv jiného občana.

b) SOLIDARITA

Stát je až posledním garantem meziobčanské solidarity

Občan je výhradně sám zodpovědný za kvalitu svého života.
V případě, že se kterýkoliv občan dostane do situace, kdy není schopen zajistit své nejzákladnější životní potřeby alespoň v minimální míře (potrava, bydlení, zdravotní péče), stát použije daňových výnosů a občanovi poskytne bezúročnou finanční půjčku. Půjčku je občan povinen vrátit, za vrácení ručí veškerým svým majetkem, na který vzniká v okamžiku půjčky zástava ve prospěch státu.
Odpovědnosti za kvalitu svého života nemůže být občan částečně či plně zbaven bez toho, že by byla částečně či plně omezena jeho práva.