Základní principy fungování státu

1) Stát je tu pro lidi, nikoliv naopak

Stát je servisní organizace, poskytující občanům služby, které platí.

Občan má právo na veškeré informace o činnosti státu a jeho zaměstnancích, pouze plně informovaný občan může zodpovědně rozhodnout o tom, zda služby státu jsou odpovídající jeho očekávání, či zda je potřeba něco změnit.

 

2) Stát nemá práva, stát má pouze povinnosti.

Stát nesmí činit nic, co by neměl výslovně přikázáno zákonem.

Neexistuje zájem státu, stát nemá vůli.

Cokoliv je činěno „v zájmu státu“, je činěno pouze v zájmu státních úředníků či v zájmu některé skupiny obyvatel.

 

3) Stát zastupuje všechny občany bez rozdílu

Stát nesmí svojí činností zvýhodňovat jakoukoliv skupinu občanů.

Jedinou výjimkou je případ, kdy vykonává svoji funkci posledního garanta meziobčanské solidarity.